Thiết kế website


hotline thiet ke website

SEO urls cho diễn đàn vBulletin (vBB) dùng vBSEO

Đăng ngày: Hôm nay 03:09 PM - Lượt xem: 19142

Với forum làm bằng VBB, bạn có nhiều cách để tối ưu đường dẫn url. Ở đây tôi sẽ hướng dẩn dùng vBSEO để tối ưu. Trước hết bạn cần có script vBSEO, xem và mua tại: www.vbseo.com .Sau khi đã có chúng rồi, phần cài đặt bạn là theo hướng dẫn của vBSEO.

Tuy nhiên, sau khi cài đặt thành công, lỗi các bạn sẽ gặp phải nếu lấy URL là ký tự, đó là hiển thị tiếng Việt ở link bị lổi. Vậy khắc phục làm sao? Đầu tiên, các bạn nên download và cài đặt Notepad++, trình miễn phí dành cho dân coder. Có nhiều tính năng hay và rất nhẹ nhàng.

Bước 1: Mở file config_vbseo.php lên bằng NotePad++, vào Format ở Notepad++, chọn Encode in UTF-8.

Tìm đoạn:

// ****** CUSTOM CHARACTER REPLACEMENTS ******
// The following array enables you to select a replacement for characters other than the o­nes replaced
 // by default.
    $vbseo_custom_char_replacement = array();

Thay nguyên bằng đoạn:
   
// ****** CUSTOM CHARACTER REPLACEMENTS ******
    // The following array enables you to select a replacement for characters other than the o­nes replaced
    // by default.
    $vbseo_custom_char_replacement = array('ơ'=>'o',
'Ơ'=>'o',
'ó'=>'o',
'Ó'=>'o',
'ò'=>'o',
'Ò'=>'o',
'ọ'=>'o',
'Ọ'=>'o',
'ỏ'=>'o',
'Ỏ'=>'o',
'õ'=>'o',
'Õ'=>'o',
'ớ'=>'o',
'Ớ'=>'o',
'ờ'=>'o',
'Ờ'=>'o',
'ợ'=>'o',
'Ợ'=>'o',
'ở'=>'o',
'Ở'=>'o',
'ỡ'=>'o',
'Ỡ'=>'o',
'ô'=>'o',
'Ô'=>'o',
'ố'=>'o',
'Ố'=>'o',
'ồ'=>'o',
'Ồ'=>'o',
'ộ'=>'o',
'Ộ'=>'o',
'ổ'=>'o',
'Ổ'=>'o',
'ỗ'=>'o',
'Ỗ'=>'o',
'ú'=>'u',
'Ú'=>'u',
'ù'=>'u',
'Ù'=>'u',
'ụ'=>'u',
'Ụ'=>'u',
'ủ'=>'u',
'Ủ'=>'u',
'ũ'=>'u',
'Ũ'=>'u',
'ư'=>'u',
'Ư'=>'u',
'ứ'=>'u',
'Ứ'=>'u',
'ừ'=>'u',
'Ừ'=>'u',
'ự'=>'u',
'Ự'=>'u',
'ử'=>'u',
'Ử'=>'u',
'ữ'=>'u',
'Ữ'=>'u',
'â'=>'a',
'Â'=>'a',
'á'=>'a',
'Á'=>'a',
'à'=>'a',
'À'=>'a',
'ạ'=>'a',
'Ạ'=>'a',
'ả'=>'a',
'Ả'=>'a',
'ã'=>'a',
'Ã'=>'a',
'ấ'=>'a',
'Ấ'=>'a',
'ầ'=>'a',
'Ầ'=>'a',
'ậ'=>'a',
'Ậ'=>'a',
'ẩ'=>'â',
'Ẩ'=>'a',
'ẫ'=>'a',
'Ẫ'=>'a',
'ă'=>'a',
'Ă'=>'a',
'ắ'=>'a',
'Ắ'=>'a',
'ằ'=>'a',
'Ằ'=>'a',
'ặ'=>'a',
'Ặ'=>'a',
'ẳ'=>'a',
'Ẳ'=>'a',
'ẵ'=>'a',
'Ẵ'=>'a',
'ế'=>'e',
'Ế'=>'e',
'ề'=>'e',
'Ề'=>'e',
'ệ'=>'e',
'Ệ'=>'e',
'ể'=>'e',
'Ể'=>'e',
'ễ'=>'e',
'Ễ'=>'e',
'é'=>'e',
'É'=>'e',
'è'=>'e',
'È'=>'e',
'ẹ'=>'e',
'Ẹ'=>'e',
'ẻ'=>'e',
'Ẻ'=>'e',
'ẽ'=>'e',
'Ẽ'=>'e',
'ê'=>'e',
'Ê'=>'e',
'í'=>'i',
'Í'=>'i',
'ì'=>'i',
'Ì'=>'i',
'ỉ'=>'i',
'Ỉ'=>'i',
'ĩ'=>'i',
'Ĩ'=>'i',
'ị'=>'i',
'Ị'=>'i',
'ý'=>'y',
'Ý'=>'y',
'ỳ'=>'y',
'Ỳ'=>'y',
'ỷ'=>'y',
'Ỷ'=>'y',
'ỹ'=>'y',
'Ỹ'=>'y',
'ỵ'=>'y',
'Ỵ'=>'y',
'đ'=>'d',
'Đ'=>'d');   

Tìm đoạn:
// ****** REMOVE NON-ENGLISH CHARSET FROM URLs? ******
    define('VBSEO_FILTER_FOREIGNCHARS',           x);
Thay thế bằng:
// ****** REMOVE NON-ENGLISH CHARSET FROM URLs? ******
    define('VBSEO_FILTER_FOREIGNCHARS',           2);

Bước 2: Chuyển file config_vbseo.php về dạng ANSI, bằng cách vào Notepad++ phần Format chọn Encode in ANSI. Lưu file lại. Bây giờ URL của bạn sẽ có dạng: link-se-loai-tru-dau-tieng-viet.html

(Theo: squangcao.com)

[ Quay lại ]
  Các bài viết khác:

Khái niệm Dublin core trong Seo

Hướng đi nào cho Seo sạch, seo bẩn, seo mũ sám?

Cách tạo dấu sao và logo trên kết quả tìm kiếm google

Cảnh báo của Google về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Nguyên nhân làm giảm hiệu quả marketing online tại Việt nam?

Seo từ khóa cho Video trên Youtube

Cách đặt nút +1 và ảnh hưởng của +1 trong Seo

Google cập nhật thuật toán Google penguin

Lỗi Google Classifier for parked domain là gì?

Cách chặn liên kết xấu bằng htaccess